پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری

۰۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۱۸ ۶

کارفرما : شرکت مانا انرژی پاک

متراژ پروژه : 10000متر مربع

موقعیت پروژه : منطقه ۵ شهرداری ( اشرفی اصفهانی )

طراح و ناظر پروژه : گروه مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب

پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری
پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری
پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری
پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری
پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری
پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری
پروژه ساختمان مسکونی ۱۰۰۰۰ متری