درمانگاه شهدای مرصاد

۰۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۲۵ ۵

آدرس پروژه: واقع در فاز ۸ پردیس

کارفرما :جناب اقای دکتر اکبر بیات

طراح و ناظر :گروه مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب

درمانگاه شهدای مرصاد
درمانگاه شهدای مرصاد
درمانگاه شهدای مرصاد
درمانگاه شهدای مرصاد
درمانگاه شهدای مرصاد
درمانگاه شهدای مرصاد