پروژه الماس غرب (ترتیوم)

۰۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۲۶ ۱۱

موقعیت پروژه: واقع در منطقه ۲۲ شهرداری ( دریاچه چیتگر )

کارفرمای پروژه: شرکت نیکان سدید

کاربری پروژه : مسکونی به متراژ ۴۸۰۰۰ متر مربع

طراح و ناظر پروژه : گروه مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب (پارس اسان راه سازه)

پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)
پروژه الماس غرب (ترتیوم)