طراحی نما

نمای ساختمان همواره به عنوان اصلی ترین و تاثیرگذارترین بخش ساختمان بر روی مشتریان بوده است. انتخاب متریال های مناسب ضمن رعایت تمامی ضوابط شهرداری و ارائه چندین طرح متنوع متناسب با درخواست کارفرمایان گرامی، در تخصص تیم طراحی نمای شرکت دانوب است.